SKATELINE: 04.16.2019

SKATELINE: 04.16.2019
Gary apologizes to Carlos Ribeiro, Milton rips Australia, Nyjah’s house guests and more in today’s episode of Skateline.